Bizi Arayın : 444 1 724

Makina Kırılması Sigortası

A-KONUSU Bir işyerinde bulunan ve montajı yapılarak deneme süresini tamamlamış olan tüm makine ve tesisler "Makine Kırılma" Sigortası'nın konusunu oluşturmaktadır.

B-KAPSAMI Sigorta konusu makine ve donanımın; güvence süresi içerisinde ve genel şartlarda yazılı ayrıcalıklar dışında,

a) Normal çalışır durumda iken,

b) Aynı işyeri içinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme sırasında< veya dururken, ani ve beklenmedik bir nedenle karşılaştığı maddi ziya veya zararların gerektirdiği onarım ve giderleri karşılar.

C-GÜVENCE ALTINA ALINAN RİZİKOLAR

01.İşletme kazaları

02.Modelin, üretimin,montajın,malzemenin,kalıbın,dökümün ve işçiliğin kusurlu olamsından,

03.Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden,

04.Elektrik enerjisine baglı olrak ortaya çıkan zarar ve hasarlar ( kısa devre,şerare ve voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve yıldırım gibi atmosferik elektriklenmenin dolaylı etkileri),

05.Yağlama kusurları,

06.Merkezkaç(santrifüj) güçüyle oluşan parçalanmalar,

07.Buhar kaplarında ve kazanlarında su eksikliği,

08.Su çekiçlemesi,ani olarak aşırı ısınma ve soğuma,

09.Kapalı kaplardaki alçak basınç etkisiyle oluşan ezilme, yırtılma, buruşma vb. deformasyonlar,

10.Fırtına,kasırga,don veya çözülen buz parçalarının yürümesi,

11.İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin gereken önem ve dikkati göstermemesi, kusur hata veya sabotajı,

12.Listede belirtilmeyen ve güvence kapsamı dışında tutulmayan diğer durumlar

KAPSAM DIŞI DURUMLAR

01. Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruf sebebiyle meydana gelen bütün ziyan ve hasarlar.

02. Yangın veya yangın vukuu dolayısyla yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinin ve yıldırımın doğrudan doğruya tesirlerinden,

03. Hangi sebepten husule gelirse gelsin her türlü kar kaybı ve mail mes'uliyetlerden,

04. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

05. Toprak çökmesi veya kayması, çiğ, volkan indifaları, deprem, sel ve su basması gibi tabii afetlerden;

06. Makinelerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma veya oksidasyondan,

07. Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden makinenin kullanılması neticesinden;

08. Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kasdından ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusurundan mütevellit maddi ziyan ve hasarlar.

Geri Dön

İŞ ORTAKLARIMIZ

Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
Allianz Sigorta & Allianz Hayat ve Emeklilik
AK Sigorta
Groupama Sigorta
Sompo Japan Sigorta
HDI Sigorta
Ergo Sigorta
Halk Sigorta
Anadolu Hayat Emeklilik
Avivasa Hayat ve Emeklilik